Informace o projektu
Hudební folklor a současná společnost

Kód projektu
MUNI/A/0840/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

O aktuálnosti folklorních projevů v současné globalizované postmoderní společnosti ať už na bázi autentického folkloru, či folklorismu svědčí nejen zahraniční odborná produkce, ale také společenská praxe reagující na podněty celosvětové kulturní organizace UNESCO. Do seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva byly v posledních letech zapsány sociofolklorní projevy, jejichž integrální součástí je také hudební složka. Etnomuzikologie měla v minulosti silnou pozici v českém národopisném bádání konce 19. století i v poválečném etnografickém výzkumu. Po r. 1989 se změnou paradigmatu oboru se produkce v tomto odvětví postupně redukuje ve prospěch jiných témat. Cílem projektu je obrátit pozornost k hudebnímu folkloru jako důležité složce našeho kulturního dědictví, a to jak na platformě teoretické, tak pramenné.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.