Vystěhovalectví do Ameriky a kulturní paměť (na příkladu moravské zpěvní tradice)

Autoři

PAVLICOVÁ Martina UHLÍKOVÁ Lucie

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Od folkloru k world music: Svět v nás, my ve světě
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Migration; emigration to America (USA); folk song; propaganda; Moravian folklore; Slovak folklore
Popis Odraz emigrace v české zpěvní tradici nebyl českou folkloristikou řádně prozkoumán. Na základě předběžných studií, můžeme již dnes vyslovit některé postřehy a poznámky k reflexi vystěhovalectví do Ameriky v naší lidové písni. Jde o vývojově uzavřenou skupinu představující jednu z posledních písňových vrstev, u které proces zlidovění (folklorizace) neproběhl stejnoměrně, ani co se týká přijetí písní v jednotlivých regionech, ani vzhledem k vybroušenosti formy po stránce textové a nápěvové. Časté jsou také textové kontaminace (spojení) s dalšími folklorními písněmi nebo s kramářskými texty; v některých pociťujeme vliv umělé, nacionálně orientované básnické tvorby, v nevelké míře nacházíme anglismy, resp. amerikanismy. K nejrozšířenějším textovým motivům patří touha po domově, strasti cesty přes moře, sociální realita života v Americe, odloučení zamilovaných či manželů a také jeho důsledky, k nimž patřila třeba i nevěra. Většina písní s vystěhovaleckou tematikou je podle našich dosavadních zjištění odrazem zkušeností migrantů – odráží totiž hlavně jejich osudy a ještě častěji životní situaci těch, kteří na ně doma čekali.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.