Informace o projektu
Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu II (NDEP)

Kód projektu
MUNI/A/0857/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt specifického výzkumu KAA na rok 2014 pokračuje ve směru nastoleném v přechozím roce – podpoře získávání poznatků o nových výzkumných směrech v lingvistice a literárních studiích anglofonních oblastí, zejména u doktorských studentů ze studijních oborů Anglický jazyk a Literatury v angličtině. Přidělené prostředky budou použity na stipendia doktorských studentů, zejména na podporu účasti doktorandů na odborných a vědeckých konferencích, kde získají informace o nových aktuálních směrech výzkumu relevantních pro jejich odborné zaměření. Další část prostředky bude použita na úhradu cestovného členů Katedry anglistiky a amerikanistiky na odborné akce pokrývající směry s výrazným přínosem k rozvoji jejich oborů.

Publikace

Počet publikací: 64


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.