Informace o projektu
Komplex vzdělávacích a výchovných opatření MU v Brně pro osoby a skupiny vyžadující specifickou péči

Kód projektu
ROZV/494/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
vysoké školy; osoby se specifickými nároky

Cílem projektu je vytvořit na Masarykově univerzitě v Brně centrum vysokoškolského studia a celoživotního vzdělávání zdravotně postižených, garantující kromě plné integrace pohybově a smyslově postižených do výuky také vydavatelství elektronické a hmatové odborné literatury pro zrakově postižené, systematický rozvoj odborné terminologie českého znakového jazyka a metodickou činnost pro střední školy i státní orgány. Zajistit právo na vzdělání osobám ze sociálně znevýhodněných skupin, se zvláštním zřetelem na příslušníky kulturní minority definované fyzicky (neslyšící) či nacionálně (Romové, migrující cizinci) a na sociálně emarginované (odsouzení, propuštění z výkonu trestu). Zajistit multikulturní výchovu umožňující toleranci, integraci a vzájemné poznávání všech výše zmíněných skupin se zdravotní, národnostní a sociální majoritou.

Výsledky

1. 9000 hodin speciální výuky pro zdravotně postižené a 2000 hod. znakově tlumočené výuky.
2. celostátní vysokoškolská knihovna pro zrakově postižené s 5 tis. elektronických titulů, 1 tis. hmatových titulů a 50 hybridními tituly.
3. zabezpečení studia 15 odsouzených a přijímacího řízení pro další zájemce prostřednictvím Vazební věznice Brno a Věznice Světlá.
4. CD se slovníkem odborné terminologie v českém znakovém jazyce (právo, informatika, matematika)
5. zabezpečení účasti handicapovaných studentů MU na ICCHP 2006 v Rakousku.
6. zabezpečení účasti handicapovaných studentů MU na ICC 2006 v Německu.
7. kurzy češtiny a výpočetní techniky pro potřeby uchazečů o studium z řad etnických minorit a neslyšících.
8. bakalářský obor sociálněpedaogické asistentství včetně inovace vzdělávacích programů pedagogického asistentství se zaměřením na etnická specifika a předmětu multikulturní výchova.
9. projekt Centra sociálního poradenství pro uchazeče a studenty v obtížných životních situacích.
10. poradenské centrum zaměřené na vzdělávání etnických minorit v rámci Kabinetu multikulturní výchovy.
11.kulturní aktivity pro azylanty a příslušníky migrujících etnik na českém území.
12. studjiní materiály areálových studií jazyků evropských minoritních etnik.
13. vzdělávací program na pomoc Angole včetně kurzu portugalštiny pro zájemce o tyto programy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.