Žánrová charakteristika antické naukové tvorby ve vztahu k vzdělávacímu modelu sedmi svobodných umění a jeho vývoji

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP405/07/P202
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
literární kritika, žánrová teorie, nauková tvorba, antická latinsky psaná literatura, septem artes liberales

V moderní literární teorii je nauková literatura chápána jako součást tzv. věcné literatury, tedy jako neumělecký jazykový projev. Pro latinské všeobecně naukové práce však platí, že se důsledně drží zásady docere ac delectare, a tím naplňují definici literárního díla. Zasluhují si proto literárně teoretický rozbor, včetně moderní žánrové charakteristiky nahrazující stávající roztříštěné žánrové přiřazení. V předkládaném projektu budou sledovány shodné formální rysy dochovaných naukových děl Gellia, Macrobia, Martiana Capelly, a částečně i Plinia St. a Cassiodora Senatora. Bude též hledáno vysvětlení příčin odlišností sociokulturního pozadí děl a také odpověď na otázku, zda a nakolik mohou příslušnost k žánru limitovat historické změny. U všech autorů uvedených děl lze již předpokládat znalost institucionalizovaného systému sedmi svobodných umění, a proto bude součástí žánrové analýzy zkoumání vztahu jednotlivých děl k tomuto systému. Hlavním výstupem projektu bude monografická studie obsahující revidovanou žánrovou charakteristiku antické všeobecně naukové literatury.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další