Antické písemné prameny k nejstarším dějinám našeho území

Kód projektu
IAA901640603
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
latinské prameny k dějinám českého a slovenského území, starořecké prameny k dějinám českého a slovenského území

Projekt si klade za cíl vyhledat a shromáždit veškeré statořecké a latinské prameny historicko-geograficko-etnografické povahy vztahující se k dějinám našeho území, počítaje v to s ohledem na obtížnost věcného odlišení i území Slovenska. Vzhledem k exitenci vydání Magnae Moraviae Fontes Historici by dílo časově sahalo od počátků po 9. století n.l. Protože text pramenů bývá často heslovitý, bude nutné připojit k překladu i poznámky, které by stručně osvětlily některá méně jasná místa textu a poukázaly na vzájemnou souvislot pramenů, případně ukázaly možnosti jejich další interpretace. Úvod úměrný významu každého prameme by seznámil čtenáře s autorem či autory pramene, s dobou vzniku textu a jeho souvislostmi s jinými prameny, upozornil na známé a zachovalé rukopisy pramene a jeho edice. Velká pozornost by byla věnována také formě překladu, jak co do stránky filologické, tak i pokud by šlo o adekvátní vyjádření vlastního obsahu textu jako pramene k historickému zpracování.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.