Informace o projektu
Obraz jinověrců ve středověkých cestopisech do Asie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP401/08/P347
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
reprezentace "jiného", orientalismus, středověký koncept náboženství, cestopisy

Projekt navazuje na disertační práci navrhovatelky, která byla věnována obrazu Východu ve středověkých cestopisech evropských misionářů a cestovatelů do Asie ze 13. a 14. stol., a podstatně ji rozvíjí jak v rovině teoretické, tak empirické. Ústřední problém představuje vztah těchto autorů (Marco Polo, Vilém Rubruk, Odorik z Pordenone aj.) vycházejících z prostředí latinského křesťanství k jinověrcům v Asii. Řešení je zaměřeno na analýzu způsobů reprezentace "jiných", mezi něž jsou zahrnuti buddhisté, stoupenci indických náboženství, ale také nestoriáni, muslimové a židé, v záznamech z autentických setkání v konkrétním kontextu. Teoreticky projekt vychází z kritiky teorie orientalismu (E. Said) a navazuje na dosavadní teorie "jiného" (J. Smith, T. Todorov) a pracuje s neesencialistickým pojetím identit (S. Hall) a jejich reprezentací. Klíčovým problémem je odkrytí dobového konceptu "náboženství" jakožto pojmu a kategorie a náboženské identity konstruované v procesu setkání s jinověrci. Projekt tak přispívá k prohloubení religionistické metodologie studia náboženství ve středověku. Zpracování projektu je rozvrženo do tří let.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.