Informace o projektu
Mikroregion Haraska v době hradištní (7. - 12. stol.)

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/08/0657
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Antropologie, archeologie, Diváky, Boleradice, Morkůvky, komplexní antropologická analýza

Výsledky bádání v posledních desetiletích ukazují produktivitu metody při níž se soustředěná pozornost věnuje určitému regionu, na němž je možno studovat proces osídlení a jeho vývoj. Od 80. let minulého století je takto s různou intenzitou sledováno, z hlediska osídlení v době hradištní, povodí Harasky prostírající se kolem 14 km dlouhé vodoteče stejného jména. V této oblasti byla prozkoumána pohřebiště v Divákách, v Boleradicích a Morkůvkách. Dnes však již klasické zpracování nestačí. Je nutné do výzkumu zapojit moderní laboratorní metody. V rámci projektu bychom archeologicky a antropologicky komplexně zhodnotili výše jmenované lokality. Jednalo by se o leteckou prospekci, konzervaci a rozbor archeologických nálezů a zapojení laboratorních antropologických metod jako jsou rekonstrukce stravy, doplnění demografických údajů určením pohlaví u dětí a neurčených dospělých analýzou DNA, určení krevních skupin a rekonstrukci podoby podle lebky. Využití těchto metodik by umožnilo vnést nové světlo do výzkumu populací obývající venkovská sídliště mimo mocenská centra v době hradištní na modelu regionu povodí Harasky.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.