Pokus o intaktní vyzvednutí kosterních pozůstatků pro účely genetických analýz

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

DROZDOVÁ Eva BOBEROVÁ Kateřina PÍŽOVÁ Kristýna UNGER Josef DUDA Josef ŠÍN Lukáš KLÍMA Bohuslav

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká antropologie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Physical antropology; Palaeogenetics; Human skeletal material; Old Slavonic period; Diváky; Znojmo Hradiště
Popis Na pohřebištích Diváky – Padělky za humny (datace od 9. do 11. století n. l.) a Znojmo – Hradiště (období velkomoravské) byl učiněn pokus o odběry vzorků tzv. "sterilním způsobem" pro účely genetické analýzy. Tímto způsobem byl na pohřebišti Diváky vypreparován hrob 160. Poté byla provedena antropologická a genetická analýza kosterních pozůstatků. Antropologická analýza určila, že se jedná o ženu, starou asi 24–30 let. Genetická analýza potvrdila ženské pohlaví metodou detekce úseku SRY genu i metodou analýzy genu pro amelogenin. Protože způsob preparace užitý na pohřebišti Diváky byl časově i fyzicky náročný a bránil v dokonalé dokumentaci hrobu, byl ve výzkumné sezóně 2009 použit jiný postup, kdy byla před vlastním odkrytím kostry vyzvednuta tzv. „sterilním způsobem“ pouze jedna dlouhá kost. Tento postup se ukázal jako vhodnější, nebránící plynulosti archeologického výzkumu. Tento postup byl v sezónách 2009, 2010 a 2011 aplikován na obou pohřebištích. Zkušenosti z terénní preparace i laboratorního zpracování kosterních pozůstatků v Divákách a ve Znojmě ukazují, že tento postup je pro vyzvedávání vzorků kostní tkáně pro účely genetické analýzy vhodný.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.