Informace o projektu
Depresivita v dětství a dospívání: diagnostika v kontextu vývojových trendů (DEPRESE)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-11062S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Depresivní poruchy u dětí a dospívajících jsou už několik desetiletí uznávanou diagnostickou kategorií, přesto mezi odborníky nepanuje jasný konsenzus, zda existují vývojové rozdíly v symptomech definujících depresi nebo zda je možno považovat dětskou depresi za fenomenologicky shodnou s dospělou formou, včetně její etiologie a dalších aspektů. Navrhovaný projekt bude pomocí metod latent growth curve modelling zkoumat vývojové rozdíly v symptomatologii deprese na vzorku 1200 dětí a adolescentů ve věku od 9 do 17 let. Mezi silné stránky projektu patří využití zrychleného longitudinálního designu (měření proběhne na 4 kohortách ve třech časových bodech), hodnocení založené na více informantech a zahrnutí širokého spektra komorbidních stavů a dalších korelátů do zkoumaného modelu. Kromě objasnění teoretických otázek může projekt svými zjištěními přispět také ke stanovení vhodných nástrojů v oblasti intervence a prevence rozvoje depresivních poruch v dětství a adolescenci.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.