Psychometric Properties of the Czech Version of the Strengths and Difficulties Questionnaire

Logo poskytovatele
Název česky Psychometrické vlastnosti české verze dotazníku Strengths and Difficulties Questionnaire
Autoři

KLIMUSOVÁ Helena

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Dotazník Strengths and Difficulties Questionnaire je široce používaným screeningovým nástrojem. SDQ je krátký dotazník, jehož výsledkem je celkový skór a pět dílčích skórů. Ačkoli existuje mnoho studií, které zkoumají jeho psychometrické vlastnosti, provedli jsme komplexní studii o sebeposuzovací, rodičovské a učitelské verzi SDQ u adolescentů. Cílem naší studie bylo prověřit reliabilitu (vnitřní konzistenci), konstruktovou a souběžnou validitu všech tří verzí nástroje. Studie byla provedena na vzorku dospívajících ve věku 11 až 16 let (N = 680, 53 % žen). Reliabilita byla zkoumána pomocí koeficientů Cronbachova alfa a McDonaldova omega; konstruktová validita byla ověřována konfirmační faktorovou analýzou; a souběžná validita byla zkoumána korelacemi s dílčími škálami Spenceho Children's Anxiety Scale (SCAS), Kontinuum duševního zdraví - zkrácená forma (MHC-SF) a Child Depression Inventory (CDI), a rovněž vztahy s výsledky nominační techniky učitelů. Celkový skór SDQ a skóry škály emocionálních symptomů SDQ byly asociovány s celkovým skórem CDI a také se škálou Emotional Problems, stejně jako s generalizovaným skórem úzkosti (SCAS). Hodnoty skóru prosociálního chování SDQ rodičovské i učitelské formy korelovaly s výsledky učitelské nominační techniky. Původní pětifaktorová struktura byla potvrzena pro všechny tři verze nástroje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.