Informace o projektu
Tvorba předmětu Umění po roce 1945 v Brně

Kód projektu
MUNI/FR/0982/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na vytvoření nového předmětu na Semináři dějin umění FF MU v návaznosti na jiné předměty katedry. Studenti získají vhled do uměleckého dění v Brně po r. 1945 na pozadí širšího společenskohistorického kontextu a dobových teoretických východisek. Seznámí se s tvorbou nejvýznamnějších umělců a teoretiků, kteří formovali a dosud formují brněnskou výtvarnou scénu, i s vývojem brněnského uměleckého školství, galerijních a muzejních institucí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.