Informace o projektu
The Pilgrimage to Mont Saint-Michel in Post-Romantic Era and during the Middle Ages

Kód projektu
MUNI/C/1715/2016
Období řešení
2/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V současnosti je Mont Saint-Michel považováno za jeden z ikonických objektů středověkého umění a je zároveň místem, kam ve středověku směřovalo velké množství poutníků. Je tak ideální případovou studií, na které je možné sledovat, jak se vnímání určitého místa a prostoru mění v závislosti na okolnostech a očekáváních, které návštěvníci mají ještě před příchodem do daného prostoru. Práce bude koncipována jako retrospektivní studie, odkrývající nejprve zformování dnešního pohledu na Mont Saint-Michel v období francouzského romantismu. V něm jsou totiž zakořeněny předpoklady, aby se přílivový ostrov s klášterem stal jednou z nejslavnějších památek, ročně navštěvovanou více než 3 miliony turistů, skrze kterou je budována identita francouzského středověkého umění. V tomto post-romantickém období dochází k redukci Mont Saint-Michel pouze na jeho formu, která poutá svou charakteristickou siluetou a atypickým zasazením do krajiny. Stává se tedy vyprázdněným „symbolem“, který udává představu o středověké památce. Současně s tím bude poukázáno, jak toto dnešní vnímání utváří samotný badatelský pohled při zkoumání středověkého Mont Saint-Michel. Druhá část práce se synergicky zaměří na středověké Mont Saint Michel, které je možné rekonstruovat z písemných pramenů institucionální, narativní i osobní povahy, stejně jako z pramenů ikonografických. V užším časovém vymezení bude zkoumáno především 11. a 12. století, kdy je poutnictví na Mont Saint-Michel nejvíce rozšířené a je cílem jedné z nejfrekventovanějších poutnických cest v Evropě. Ve sledovaném období dochází k pozorovatelným změnám v devočním kultu, spojených bezpochyby s poutnickým fenoménem. Snahou bude rekonstruovat prostor a poutnický provoz s cílem zaměřit se na zásadní faktory, které poutníky na toto místo přitahovaly. Tyto závěry budou dále zkoumány z hlediska antropologického, založeného na teorii poutnictví jako liminálního rituálu (teorie Van Gennepa a rozpracovaná pro poutnický fenomén V. Turnerem). Mont Saint-Michel představovala cíl cesty, tedy vyvrcholení celého přechodového rituálu. Prostor samotný reflektoval tento účel, stejně jako samotný zážitek poutníka, který došel na konec své cesty, spoluutváří vnímání prostoru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.