Informace o projektu
Německé vydání knihy „Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418).“

Kód projektu
MUNI/E/0562/2018
Období řešení
5/2018 - 4/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vydání německojazyčné monografie v prestižním zahraničním nakladatelství, která bude s ohledem na mezinárodní význam aspirovat na zařazení do Pilíře II. Kniha „Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418)“, která vyšla česky v roce 2017 v nakladatelství MUNI Press, je výstupem projektu řešeného na Rakouské akademii věd v letech 2014–2017. Její německý překlad je s ohledem na obsah, který byl kladně ohodnocen recenzenty a má mezinárodní význam, velmi žádoucí. Finanční podpora bude použita na dílčí rozšíření a překlad knihy a na její vydání v německém nakladatelství VDG Weimar v rámci prestižní ediční řady Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens. Prof. Udo Arnold, redaktor této řady, vyjádřil na základě resumé knihy a znalosti anglické studie autora k předmětné problematice velký zájem o vydání publikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.