Informace o projektu
Nekonformní náboženské kultury ve středověké Evropě z pohledu analýzy sociálních sítí a geografických informačních systémů (DISSINET)

Kód projektu
GX19-26975X
Období řešení
1/2019 - 8/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Tento projekt přinese nové porozumění nekonformním náboženským kulturám středověké Evropy skrze zaměření na jejich sociální a prostorové aspekty. Interdisciplinární tým na základě detailního studia inkvizičních záznamů týkajících se několika různých nekonformních náboženských kultur sestaví zatím nejrozsáhlejší homogenní datovou sadu ke středověkým sociálním sítím a využije ji ke zodpovězení zásadních a kontroverzních otázek studia středověkého náboženského disentu i k ověření vybraných hypotéz ohledně premoderních sociálních sítí ve vztahu k náboženství. Za tímto účelem tým vypracuje inovativní metodologický rámec založený na využití analýzy sociálních sítí a geografických informačních systémů. Projekt bude mít dopad na několik oborů, otevře novou dimenzi výměn mezi religionistikou, historií a společenskými vědami a poskytne odbornému společenství soustavu nástrojů k historickému výzkumu náboženství jako komplexního jevu vznikajícího na základě lokálních interakcí. Hlavními výstupy bude šestnáct článků publikovaných ve významných mezinárodních časopisech, souhrnná monografie vydaná v zahraničním nakladatelství a interaktivní prezentace dat online.

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.