Informace o projektu
Šedé eminence v akci: neformální personální struktury na pozdně středověkých dvorech (GrEmiA)

Kód projektu
GF19-29622L
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Österreichische Akademie der Wissenschaften

Plánovaný mezinárodní projekt si klade za cíl prozkoumat malou skupinu osob, které působily na dvorech pozdně středověkých římských králů a císařů a získaly značný vliv na vládu svých pánů, jenž však primárně nevyplýval z jejich formální pozice v dvorské hierarchii a nebyl ani zakotven v úřadech, které tyto osoby držely v dvorské radě nebo kanceláři. Sledováním kariér Zikmunda Hulera, podkomořího krále Václava IV., Brunora della Scala, prominentního italského rádce císaře Zikmunda, Zikmunda Prüschenka, rádce Fridricha III., a Cypriána z Northeimu, dvorského kancléře Maxmiliána I., a jejich srovnáním s ústřední rolí Kašpara Šlika, kterou jako říšský kancléř a přední diplomat sehrál ve službách tří římských králů a císařů, se pokusíme vypracovat typologii „šedých eminencí“. Výstupem projektu bude kolektivní monografie o tomto fenoménu na evropských pozdně středověkých dvorech s akcentem na císařský dvůr ve 14.–16. století a monografické zpracování kariéry vlivného kancléře Kašpara Šlika jakožto případové studie.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.