Informace o projektu
Inovace v rozvoji Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod pracoviště Rektorát. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
ROZV/7/15/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Předkládaný projekt navazuje na dlouhodobou a úspěšnou tradici vzdělávání seniorů na Masarykově univerzitě. Dle dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity je Univerzita třetího věku vyjádřením veřejného poslání a otevřenosti coby vzdělávací instituce. Dokladem úspěšnosti a pozitivní funkce kurzů Univerzity třetího věku je velký zájem a každoročně se zvyšující počet seniorů ucházejících se o účast v kurzech s různorodou tématikou. Mění se obsah i formy vzdělávání seniorů včetně posilování role moderních informačních a komunikačních technologií při výuce. Podle demografických studií stoupá průměrný lidský věk, takže již kolem r. 2020 bude ve vyspělých evropských státech podíl obyvatel starších 60 let dosahovat 30%. Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. K tomu je však třeba rozšířit i nabídku celoživotního vzdělávání (jak co do obsahu, tak forem), neboť odborná úroveň veškerého lidského konání stále více odráží rychlý vědecký a technologický rozvoj. Univerzita třetího věku je pak pro mnoho seniorů velmi vyhledávanou aktivitou. Na jedné straně naplňuje jejich touhu po vzdělání, kterého se jim mnohdy v průběhu života z různých důvodů nedostalo a na druhé straně je pro ně vhodnou společenskou a kulturní příležitostí pro vzájemná setkávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.