Estetické a etické normy a hodnoty v sociální interakci (EENHSI)

Zkoumání estetických norem a hodnot vychází z metodologie českého strukturalismu. Cílem bude zkoumat struktury společenského vědomí, jimiž jsou umělecké a estetické hodnoty a normy jako sociální fakty, jak se promítají jednak do oblasti umělecké tvorby, jednak do recepce uměleckých děl. Fokusem zkoumání budou artefakty, v nichž estetická norma koliduje se stávající normou etickou. V jaké korelaci je v takových případech estetická hodnota? Výzkum bude mít na zřeteli současný stav umění i vybrané případy v rámci dějin umění a kultury.

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.