Kinematografie jako síť aktérů

Kód projektu
MUNI/A/1168/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt se zaměří na výzkum kinematografie jako sítě aktérů a podrobí analýze vzájemné vztahy a vazby mezi jednotlivými činiteli.