Informace o projektu
Interní grantová agentura Masarykovy univerzity (IGA MU)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943 (kod CEP: EF19_073/0016943)
Období řešení
1/2020 - 3/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Farmaceutická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Projekt „Interní grantová agentura Masarykovy univerzity“ cílí na zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě na úrovni doktorského studia prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže. Realizací projektu dojde k nastavení nového systému soutěže studentských výzkumných grantů na MU, posílení internacionalizace a zvýšení předpokladů u studentů v doktorském stupni studia k výkonu výzkumné činnosti. Tomu bude odpovídat komplexní systém vzdělávání Ph.D. studentů v průřezových dovednostech pro práci ve VaV, rozšiřování role anglického jazyka a technické zajištění infrastruktury soutěže s ohledem na dostupnost, síťování, proces administrace a hodnocení studentských grantů. Na celouniverzitní úrovni bude implementováno a ověřeno nové schéma grantů pro studenty postgraduálního studia a podpořena snaha o snížení míry studijní neúspěšnosti v doktorském typu studia.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 145


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 15 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.