Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince (SLAN)

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL03000293
Období řešení
6/2020 - 5/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem předkládaného projektu SLAN je zpracovat českou a ruskou slovotvorbu pro potřeby výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka. Migrační a integrační procesy typické pro dnešní společnost jsou spojeny s rozvojem komunikačních kompetencí a cizích jazyků, což je v případě projektu SLAN čeština pro cizince. Plánované výstupy projektu (online cvičení, pracovní listy, metodická doporučení) chybí v aktuálně dostupných výukových materiálech, a proto budou přínosné pro obor čeština jako cizí jazyk / výuka češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), pro lepší osvojování češtiny cizinci a také jako metodická podpora lektorů. V rámci projektu SLAN také vzniknou korpusy aktuální slovní zásoby dle jednotlivých jazykových úrovní (A2–B2), kterých mohou využívat jak lektoři, tak studenti.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.