Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze. (AHISTO)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL03000365
Období řešení
5/2020 - 4/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
LEXICAL COMPUTING CZ, s.r.o.

Základním cílem projektu je zpřístupnit písemné prameny k českým středověkým dějinám širokému okruhu uživatelů internetu: vědcům, pracovníkům paměťových institucí, učitelům, studentům i nejširší veřejnosti. Projekt využije digitalizovaných dat portálu Czech medieval sources online, která budou převedena do nově implementovaného systému AHISTO. Ten propojí dosavadní obrazová data se semiautomaticky vytvářenou textovou databází a umožní plnotextové sémantické prohledávání textů i metadat, tvorbu pokročilých anotací a extrakci strukturních dat. Vzhledem k rozsahu textového korpusu byl pro zpracování metadat zvolen testovací vzorek v podobě úředních písemností z husitské epochy (1419–1436).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.