Informace o projektu
Atlas map kultur doby bronzové v ELFu (Atlas kultur bronzu)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0790/2021
Období řešení
6/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu v podobě map kultur doby bronzové v ELFu. Bude sloužit jako podpůrný výukový materiál pro kurzy oborů archeologie a historie: AEB_A14c Doba bronzová ve střední Evropě, AEB_A15c Doba bronzová ve střední Evropě – seminář, AEB_A06a Základy studia pravěku a rané doby dějinné, HIAb03 Dějiny pravěku a HIAKb103 Dějiny pravěku. E-learning se bude skládat ze série map postihující kulturní vývoj v pravěku s centrem na území České republiky a Slovenska. Vytvořeno bude i krátké video zachycující kulturní vývoj v čase a prostoru. Oba výstupy usnadní učení a podpoří schopnost studentů pochopit studovanou látku v širších souvislostech. Předpokládáme i širší využití materiálů pro práci s veřejností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.