Informace o projektu
Vytvorenie novej interaktívnej osnovy pre TCZJ32 Syntax znakových jazyků

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0100/2022
Období řešení
2/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cieľom projektu je vytvorenie interaktívnej osnovy k úplne novému predmetu TCZJ32 Syntax znakových jazyků, ktorá nahradí neexistujúcu učebnicu. Súhrnne podá učivo v prehľadných tematických celkoch, ktoré budú zahŕňať základné aj rozširujúce materiály. Osnova bude tiež miestom podávania aj prijímania spätnej väzby pomocou krátkych týždenných odpovedníkov a anonymnej schránky podnetov a pripomienok. V neposlednom rade budú študenti vedení k diskusii pomocou moderovaného diskusného fóra.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.