Informace o projektu
The Genome of Melody: applying bioinformatics to study the evolution of plainchant and sacred song (GENoMEL)

Kód projektu
61913
Období řešení
1/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - zahraniční
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Předkládaný projekt je zaměřen na hloubkové studium středoevropského vokálního repertoáru, pokrývajícího svým vývojem několik století. Jedná se jak o repertoár gregoriánského chorálu, jehož živý vývoj sahá od raného středověku po raný novověk, tak o repertoár písňový, který je ve středoevropském prostoru unikátní kontinuitou svého zachování, v němž se mimo jiné odráží i proměňující se tradice nápěvných inspirací gregoriánským chorálem.
Projekt usiluje o aplikaci analytických metod převzatých z oblasti bioinformatiky na středoevropskou chorální a písňovou tradici. Tato aplikace metod je zcela nová – avšak navazuje na aktuální výzkumné tendence. V období dvou totalit, které sužovaly středoevropský prostor ve 20. století, se výzkum repertoáru tohoto období neměl možnost plně rozvinout, byť patrné snahy se zde objevují celou dobu trvání nesvobody.
Projekt je koncipován jako první fáze širšího výzkumného záměru. V této první fázi usilujeme o adaptaci bioinformatických metod na hudební materiál, pro možnost jeho hloubkového porovnávání. Studium vývoje hudební melodiky na ploše několika století nabízí vhled do proměny hudebního myšlení, a s ním i nový pohled na procesy kulturní evoluce.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.