Informace o projektu
Aktuální výzvy v kognitivním studiu náboženství

Kód projektu
MUNI/A/1396/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Vědy o člověku se v současnosti potýkají s několika krizemi, ať už jde o krizi replikační, krizi diverzity nebo o problém se špatně nastavenými pobídkami k publikování, které vedou k preferenci senzačních, ale málo ověřených výsledků. Tyto problémy se logicky přenášejí i na dílčí disciplíny, jako je např. kognitivní studium náboženského myšlení a chování. K nápravě těchto problémů navrhli vědci několik klíčových inovací: systematické budování jednotných teoretických rámců, přijetí principů otevřené vědy (např. otevřená data, materiály, statistický kód a předběžná registrace hypotéz) a koordinované úsilí o replikaci předchozích studií (replikační projekty, např. The Many Labs) a cílené zkoumání lidské mezikulturní rozmanitosti. Tyto inovace jsou postupně přebírány výzkumníky v oblasti kognitivního studia náboženství a navrhovaný tým stojí v čele tohoto úsilí. Cílem projektu je vzdělat nastupující generaci vědců v začlenění těchto postupů do jejich každodenní výzkumné činnosti, ať už jde o aplikaci širších teoretických rámců na jejich konkrétní zájmy, nebo o empirický výzkum respektující principy otevřené vědy. Dlouhodobou vizí tohoto projektu je metodologický rozvoj studia náboženství skrze implementaci těchto inovací ve studentských projektech.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.