Informace o projektu
Muzejní prezentace II – moderní přístupy a trendy v muzejní prezentaci (muzejní prezentace)

Kód projektu
MUNI/A/1329/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Múzejná prezentácia patrí k ťažiskovým činnostiam múzejných inštitúcií, ktorou múzeá aktívne komunikujú s verejnosťou (návštevníkmi). Úlohou múzejnej prezentácie je šíriť poznatkový a hodnotový obsah múzejnej zbierky (tezauru) ako svedka stavu dosiahnutej kultúrnej úrovne.
Predmetom projektu je zmapovanie prezentačných trendov v juhomoravskom múzejníctve v poslednom desaťročí, definovanie ich zmien a špecifík (prístupy, metódy, techniky, forma) vo vzťahu k špecializácií zbierok múzeí. Súčasťou cieľov je rovnako aj hľadanie rozdielov medzi teóriou prezentácie a súčasnou múzejnou praxou. Do bádania budú zapojení študenti muzeológie, ktorí sa budú podieľať na všetkých ťažiskových činnostiach projektu s cieľom získať nové skúsenosti a kompetencie v jednej z najvýznamnejších oblastí múzejnej praxe, v múzejnom výstavníctve.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 40


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.