Informace o projektu
Mendikantský klášter jako prostor interakce v kontextu středověkého a raně novověkého města (Mendikantský klášter)

Kód projektu
MUNI/A/1306/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Tématem projektu jsou různorodá (umělecká, sociální, kulturní apod.) propojení mendikantských klášterů s městským prostředím. Předmětem zájmu jsou zejména prostory kapitulní síně a křížové chodby, které jsou ve srovnání s klášterními chrámy často opomíjené. Navzdory klauzuře zde můžeme sledovat přítomnost laické veřejnosti a částečné provázání mezi „vnějším“ světským a „vnitřním“ monastickým světem. Interdisciplinární mozaiku napomáhající k poznání podmínek tohoto propojení definuje, s ohledem na dochování pramenů a stav poznání, kombinace výsledků bádání historiků, historiků umění, archeologů i antropologů.
Vedle níže uvedených výstupů je daný výzkum nedílnou součástí disertační práce navrhovatelky projektu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.