Informace o projektu
Evropské proměny a konstanty: antické civilizace a jazyky v dalším evropském vývoji (EPKA)

Předkládaný projekt vychází ze strategických témat řešených v současnosti na Ústavu klasických studií. Vychází proto z výzkumu starověkých společností, jazykově řecké a latinské kultury a písemnictví, včetně jejich středověké a moderní fáze. Projekt si klade za cíl přispět k lepšímu poznání kořenů současné evropské společnosti. Zaměří se na zpřístupnění, analýzu a interpretaci vybraných písemných pramenů latinského a řeckého jazyka a literatury od antiky po současnost v nejširším literárně-historickém kontextu. Při výzkumu starověkých písemných památek a jejich transformace v evropském středověku i novověku budou propojovány lingvistické a literární přístupy. V historické části projektu bude speciální pozornost věnována integračním procesům v pozdně římském impériu, jeho celkové sociální a ekonomické situaci, a to jak na Západě, tak ve východní části římské říše, dále vývoji v tzv. barbarských germánských královstvích a v rané Byzanci. Zastoupena budou i témata z oblasti starověkého Předního východu včetně hebrejských dějin. Cílem je ukázat, na jak pestrých kulturních tradicích dnešní Evropa staví. Nedílnou součástí projektu bude popularizace výzkumných aktivit, které mají potenciál komunikovat vývojově dané konstanty a problémy evropské společnosti směrem k laickému publiku, a přispět tak k poučené reflexi a lepšímu pochopení společenských problémů současnosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 86


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.