Informace o projektu
Pracovní setkání muzikologů se zástupci hornických muzeí, představiteli starých průmyslových regionů a kulturních a kreativních průmyslů v ČR ke spolupráci nad tématem ochrany hornického kulturního dědictví v oblasti hudby (Transfomining)

Kód projektu
LANDEK792
Období řešení
5/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předmětem projektu je uspořádání pracovního setkání muzikologů se zástupci hornických muzeí, představiteli starých průmyslových regionů a kulturních a kreativních průmyslů ČR nad společným tématem výzkumu a ochrany hornického kulturního dědictví v oblasti hudby. V rámci setkání, které bude rozděleno do několika tematických bloků, vznikne mezioborová a intersektorální platforma pro diskusi nad tématy úlohy kultury v udržitelném rozvoji regionů, nad problematikou potenciálu a přínosů kultury pro ekonomický rozvoj regionu a nad specifickými aspekty a úlohou hornických hudebních kultur pro komunitní život starých průmyslových regionů. Pracovní setkání bude kromě teoretických koncepcí systematického zastřešení ochrany hornického kulturního dědictví v oblasti hudby prezentovat i příklady dobré praxe péče o hornické kulturní dědictví.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.