Informace o projektu
MUNI4PhD

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.01.01/00/22_012/0008113
Období řešení
1/2023 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Farmaceutická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt MUNI4PhD je zaměřen na modernizaci, rozšíření a rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na MU.
Do realizace projektu je zapojeno všech deset fakult Masarykovy univerzity a každá z fakult realizuje svoji vlastní klíčovou aktivitu. Jedná se o celouniverzitní projekt, který je řízen Centrálním řídícím týmem z Rektorátu Masarykovy univerzity (klíčová aktivita 1).
Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026.
Všechny plánované aktivity jsou v souladu se Strategickým záměrem MU, strategickými dokumenty fakult, Strategickým záměrem MŠMT, RIS3 strategií a dalšími koncepčními dokumenty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.