Studentská Galerie Edikula opět ožívá s výstavou Kontinuum posvátného stromu

Když byla v březnu 2020 bezprostředně po vernisáži přerušena výstava Nely Bártové, prostor Galerie Edikula zel dlouhou dobu prázdnotou. Nový výstavní program je šitý na míru vládním opatřením proti pandemii koronaviru. Ve spolupráci s Ústřední knihovnou FF MU se galerie dočasně přesouvá do proskleného prostoru Čítárny, kde vystavuje site-specific instalace přístupné z ulice Arna Nováka. Od 25. ledna do 15. února zde kolemjdoucí mohou spatřit výstavu absolventky Semináře dějin umění FF MU a studentky Ateliéru performance FaVU VUT debutující pod pseudonymem aNa OVÁ s výstavou Kontinuum posvátného stromu. V březnu galerie znovu vystaví instalaci Nely Bártové Spím, tedy hýbu.

12. 2. 2021 Žaneta Turoňová

Bez popisku

Galerie Edikula vznikla na podzim roku 2019 z iniciativy studentů Semináře dějin umění a Managementu v kultuře FF MU a dosud rozvíjela své aktivity v běžné veřejnosti spíše nepřístupných prostorech fakulty v budově C vedle studijního oddělení. Nouzový stav, který v březnu přerušil výstavu Nely Bártové Spím, tedy hýbu již den po vernisáži, nejprve vyprázdnil plánovaný výstavní program. Místo interaktivní a hapticky založené výstavy mladé umělkyně Kateřiny Molišové začal tým Galerie Edikula pracovat na výstavní koncepci, která by korespondovala s novými nouzovými podmínkami. V podzimním semestru tak začala spolupráce s vedením Ústřední knihovny FF MU, na jejímž základě se mohl plně rozvinout koncept galerie ve výloze – proskleném prostoru Čítárny FF MU.

Koncepce galerie ve výloze není v českém prostředí nová. Od doby 90. let, kdy vznikla bohatá scéna nezávislých galerií využívajících netradiční výstavní prostory, je v provozu také celá řada nonstop galerií ve výloze. Dnes už se jedná o etablované galerie s vynikajícím výstavním programem, nicméně stále navazují na tradici sdružování a setkávaní studentů a mladých umělců (v dnešní době takto funguje např. Galerie Umakart v Brně, Galerie Nika v Praze nebo Vitrínka Deniska v Olomouci). I v areálu FF MU na Arna Nováka existovala svého času minigalerie ve vitríně (Galerie 115/55), kolem které zakládající členové Galerie Edikula rádi procházeli v úplných počátcích svého studia. Právě doba protiepidemických opatření přeje alternativním prostorům a tvůrčím řešením výstavní činnosti, ať už se jedná o online výstavy (např. online performance Vašulka Kitchen), výstavy ve veřejném prostoru (např. Galerie Průchod) nebo výstavy ve výloze.

Nový výstavní blok Galerie Edikula se připojuje ke snaze o oživení kultury a přeformulování výstavních mechanismů v souladu s nepříznivými podmínkami. Od konce ledna do konce března představí dvě multimediální výstavy, uzpůsobené specifickému prostoru Čítárny a obracející se k divákovi směrem ven, do ulice Arna Nováka. Oběma vystavujícími jsou studentky brněnské Fakulty výtvarných umění VUT. Po výstavě Kontinuum posvátného stromu od autorky vystupující pod pseudonymem aNa Ová bude následovat obnovení výstavy Nely Bártové Spím, tedy hýbu ve verzi přizpůsobené novému prostoru.

Akce jsou financovány ze stipendijního programu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů.

Bez popisku

aNa OVÁ – Kontinuum posvátného stromu
(25. 1. – 14. 2. 2021)

Kurátoři výstavy: Ester Horáková, Jakub Kříž
Produkce výstavy: Kristýna Mikešová

Site-specific instalace, která kombinuje audiovizuální prvky s figurami z modelovaných přírodnin, vznikla v dozvuku vánočních svátků, a to jak ze symbolického, tak z materiálního hlediska. Autorka jako výchozí tvůrčí materiál použila nalezené vánoční stromky a poškozené ozdoby. Vánoční stromky určené k destrukci zde tak procházejí zmrtvýchvstáním, aby ještě jednou sehrály roli symbolu a utvořily intimní atmosféru se spirituálním nábojem. Dílo autorky s pseudonymem aNa OVÁ se dotýká kořenů vánoční tematiky a klade mnohé otázky, na než musí každý hledat odpověď sám v sobě. Jaký máme vztah k rituálu, který každý rok opakujeme? Jak jsou pro jeho prožití podstatné insignie, jakým je právě posvátný strom? Nevkradl se do něčeho, co má být v jádru čisté, konzum? A co dnes tak aktuální otázka ekologie? Nešlo by to jinak?

Nela Bártová – Spím, tedy hýbu
(2. 3. – 28. 3. 2021)
Kurátorka výstavy: Kristýna Mikešová

Spánek jakožto jedna ze základních lidských potřeb, která řídí rytmus našeho života, je tématem věčným a stále aktuálním. Přesto se doposud jedná o méně probádanou oblast na poli vědy i umění. Co se s námi během spánku děje? Otázka, kterou si klade mladá umělkyně Nela Bártová, studentka brněnské FaVU, v rámci své audiovizuální instalace Spící pohyby. Výstava promění prostor galerie v ložnici samotné umělkyně, místnost, v níž bude autorčino metaforické tělo, naznačené 3D modely pohybu jejích končetin při spánku, nekonečně dřímat. Instalace bude doplněna videem, které Bártová vytvořila z EEG záznamu nasnímaného na neurologii; 3D modely poté vznikly z dat získaných v laboratoři Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.