Athena Alchazidu: Online výuka nám otevřela spoustu nových možností

Odhalení tajů tradic a rituálů etnik žijících v Latinské Americe a zároveň seznámení s problémy, kterým tato etnika musí čelit. Tak lze velmi stručně shrnout náplň speciálních online kurzů, které v uplynulém semestru s dalšími zahraničními kolegy připravila PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D., z Ústavu románských jazyků a literatur FF MU. Společně chtěli zpestřit nařízenou distanční výuku a ukázat, že v ní lze najít také pozitiva.

3. 3. 2021 Patrik Švec

Foto: Oksana Venzheha

„Otevřely se nám nové a velice podnětné možnosti, o nichž bychom jinak patrně ani neuvažovali,“ uvedla Alchazidu. Studenti z různých koutů světa mohli díky této iniciativě diskutovat s odborníky zabývajícími se problematikou etnických menšin nebo přímo se zástupci vybraných etnik.

Cesta k vytvoření zvláštních online kurzů představujících etnické minority vybraných zemí Latinské Ameriky nebyla nijak zvlášť složitá. Podle Atheny Alchazidu přirozeně vyplynula z dlouhodobé spolupráce se zahraničními školami, především maďarskou univerzitou v Pécsi a ekvádorskou Univerzitou del Azuay. Online kurzy pro ni přesto představovaly výzvu. „S univerzitami dlouhodobě sdílíme e‑learningové opory na platformě Moodle. S online semináři a workshopy ve virtuálním prostoru však nikdo z nás zkušenost neměl,“ podotkla. Nejnáročnější podle ní byla zejména příprava kurzů, přestože díky online formě výuky vyučujícím řada starostí odpadla. „Nemuseli jsme třeba hledat vhodnou posluchárnu, která by byla vybavená náležitou technikou,“ doplnila.

„Hosté studentům představili nejen kulturní rozmanitosti svého kraje, ale také hlavní problémy, s nimiž se současné obyvatelstvo v části Ekvádoru potýká.“

Athena Alchazidu
romanistka a organizátorka kurzů

Kurzy měly podobu seminářů, ve kterých studenti pracovali ve skupinách nebo diskutovali s pozvanými zahraničními hosty. Přes obrazovky monitorů se setkali třeba s Piedad Eduvigies Wampash, místostarostkou města Gualaquiza, nebo s Taliou Cabrera z prefektury v oblasti Morona Santiago či se zástupcem Odboru pro záležitosti domorodých obyvatel Victorem Rivadeneirem. „Hosté studentům představili nejen kulturní rozmanitosti svého kraje, ale také hlavní problémy, s nimiž se současné obyvatelstvo v části Ekvádoru potýká,“ přiblížila Alchazidu.

Do výuky byli přizváni mj. zástupci Shuarů, kteří mluvili o své kultuře a o významu udržovaných tradic. Foto: Pricila Espinoza Ortega (Ekvádor)

K vybraným setkáním byli přizváni představitelé ekvádorských etnických menšin, zejména Shuarů a Saragurů. Studentům přiblížili svou kulturu a vyprávěli o životě ve svých komunitách. „Bylo to propojení dvou naprosto odlišných světů, moderního a tradičního,“ popsala své pocity studentka Dominika Tužová. Totéž potvrdila i další účastnice kurzu Radka Sommerová, které přímé setkání s domorodými obyvateli umožnilo poznat v mnohém odlišný pohled na starosti každodenního života.

Obě studentky jsou přitom důkazem, že se vyučujícím podařilo naplnit jeden z cílů těchto kurzů – zpestřit náročné dny distanční výuky. „Byl to pro mě únik z krušné reality všedních dní, možnost vycestovat bez negativního testu na druhý konec světa a procvičit si španělštinu,“ zhodnotila Tužová. Sommerová zase kurzy vnímá jako vůbec jedny z nejlepších hodin uplynulého semestru: „Jsem za to nesmírně vděčná, každý týden jsem byla strašně zvědavá, kdo se k nám připojí.“

„Najednou jste na jednom místě se studenty z Maďarska, Ekvádoru a máte příležitost poznat lépe nejen je, ale i sebe.“

Aneta Bočková
studentka

Podobné pocity jako studentky má také Athena Alchazidu. „Podařilo se nám stimulovat a motivovat studenty, což je v této době obzvlášť důležité,“ uvedla. Za nejpřínosnější považuje především diskuse. „Možnost přímé interakce, debaty nebo práce ve smíšených skupinách, to vše bylo velice podnětné,“ myslí si. Diskuse a interakci ocenila také další z účastnic kurzu Aneta Bočková. Vyzdvihla zejména pravidelná setkávání se studenty z různých koutů světa. „Najednou jste na jednom místě se studenty z Maďarska, Ekvádoru a máte příležitost poznat lépe nejen je, ale i sebe,“ uvedla.

Alchazidu je se svými kolegy s výsledkem projektu natolik spokojená, že plánuje obdobně zpestřit také další semestr. „S partnerskými univerzitami jsme se rozhodli na tuto zkušenost navázat a osvědčené postupy aplikovat také v dalších kurzech,“ přiblížila s tím, že zároveň připravují zajímavou spolupráci s peruánskou univerzitou UNIA. Tu navštěvují studenti z amazonských domorodých etnik.

PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Ústavu románských jazyků a literatur FF MU. Specializuje se nejen na kulturu a společnost v hispanofonních zemích, ale i na španělskou literaturu, konkrétně na poválečnou románovou tvorbu španělských autorů. Zabývá se také překladatelstvím a tlumočnictvím.

Chcete vědět víc?


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.