V pondělí 20. 5. zasedne akademický senát

15. 5. 2024

Program zasedání AS FF dne 20. května 2024 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni: David Hons

1. Projednání žádostí o prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program Zvukový design a multimediální technologie (NMgr.)

Představí doc. Mgr. Jozef Cseres, Ph.D. Podklady byly senátu zaslány.

Diskuse

Usnesení

2. Otevření diskuse nad otázkou možnosti ohodnocení práce senátorů a senátorek AS FF MU

Navrhuje kolegyně dr. Stehlíková.

Zdůvodnění:

Na základě svého ročního působení v senátu AS FF MU a na samotný závěr mandátu tohoto senátu bych ráda otevřela diskusi nad možností a smyslem případného symbolického ohodnocení práce senátorů a senátorek na naší fakultě. To vše při vědomí toho, že podobná diskuse na půdě senátu již jednou proběhla, a to v roce 2018, tedy v době mandátu senátu, který pracoval v letech 2018-2021. Domnívám se, že ve světle nejrůznějších změn nastal čas se k diskusi vrátit a zjistit, jaké jsou názory současných senátorek a senátorů. Pro seznámení se s kontextem a argumentech, které zazněly v tehdejší diskusi, viz příloha, která obsahuje relevantní pasáže ze zápisů jednání senátu AS FF MU.

Příloha byla senátorům zaslána.

Diskuse a případné usnesení

3. Aktuální aktivity iniciativy Hodina pravdy

Přednese dr. Bárta.

Podklady senátoři dostali v mailu od kol. Bárty.

4. Závěrečné slovo předsedy senátu

5. Různé

 

V Brně dne 13. května 2024
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.