Fakulta upraví čerpání peněz ze stipendijního fondu

Úsporná opatření jsou zvolena tak, aby se co nejvíce rozprostřela mezi různé způsoby čerpání stipendií. Stejnou mírou tak budou krácena stipendia poskytnutá pracovištím a také stipendia prospěchová. Vyhlášen letos také nebude stipendijní program pro excelentní doktorandy. Šetřit fakulta naopak neplánuje na podpoře spolkové činnosti, mobilitních stipendií a mj. na podpoře cest na odborné konference.

3. 3. 2023

Bez popisku

Podle vedení fakulty by zachování stávajícího čerpání v kombinaci s avizovaným navýšením stipendií pro doktorandy znamenalo téměř kompletní vyčerpání více než 8 milionové rezervy z předchozích let během jediného roku. Ohlášená opatření odhadem přinesou úspory ve výši 1,75 milionu korun.

„Jen v roce 2022 bylo ze stipendijního fondu čerpáno 11,09 milionu korun, vybralo se ale pouze 10,56 milionu. Rozdíl jsme museli vyrovnat zůstatkem z minulých let,“ uvedl proděkan pro studijní záležitosti v bakalářském a navazujícím magisterském cyklu Josef Šaur. Bez úsporných opatření by podle něj mohly výdaje přesáhnout příjmy až o 6,7 milionu korun. „Vzhledem k tomu, že aktuální zůstatek stipendijního fondu činí asi 8,3 milionu korun by to v podstatě znamenalo vyčerpání veškerých rezerv v jednom roce,“ vysvětlil s tím, že přijatá opatření sníží čerpání rezervy na hruba 0,5 milionu.

Krácení stipendií bylo avizováno už na začátku podzimního semestru. Vedení FF MU situaci opět posoudí na konci jarního semestru 2023 a v případě příznivého vývoje zváží další úpravy v čerpání.

Jaká byla přijata opatření?

  • Z celkového doplatku na stipendia doktorandů 7,7 milionu korun bude 3,5 milionu hrazeno pracovišti a 4,2 milionu ze SF.
  • Pracovištím bude poskytnuto k čerpání 2,7 milionu korun ze SF (jedná se 75 % loňského celkového čerpání).
  • Bude zváženo vyhlášení programu na podporu excelentních doktorandů (úspora 0,6 milionu korun).
  • Částka prospěchových stipendií (6 tisíc a 3 tisíce) bude snížena na 75 %.

stipendijní programy


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.