Fakultní razítka mají novou, jednotnou podobu

V průběhu léta byla vyměněna razítka všech děkanátních, servisních i akademických pracovišť na fakultě tak, aby byl jejich vzhled jednotný a respektoval zásady jednotného vizuálního stylu univerzity.

3. 10. 2023

Bez popisku

Přestože od zavedení nového jednotného vizuální stylu Masarykovy univerzity uplynulo již více než pět let, stále najdeme napříč univerzitou místa, kde k jeho implementaci ještě nedošlo. Jedním z nich byla až do letošního léta razítka akademických a servisních pracovišť naší fakulty. Ta byla z velké části v užívání od roku 2006, kdy došlo k jejich poslední plošné výměně poté, co se z názvu univerzity vytratil dovětek „v Brně“. Po zavedení jednotného vizuálního stylu byla v roce 2020 graficky obměněna plošně pouze razítka děkanátních pracovišť, i jejich vzhled však již zastaral a neodpovídal aktuální univerzitou doporučované šabloně. Proto byl v letošním roce vydán metodický list, který na fakultě zavádí novou, jednotnou podobu razítka v souladu s celouniverzitní šablonou, a všech 107 insitucionálních razítek napříč fakultou bylo do této podoby převedeno.

Bez popisku
Bez popisku

Zvolili jsme při tom cestu maximálně hospodárnou a ekologicky odpovědnou – tam, kde to bylo technicky možné, došlo pouze k výměně štočku, nikoliv celého razítka. Nicméně i razítkové strojky, které byly ve špatném stavu nebo neodpovídaly svými parametry nové podobě razítka, byly z větší části nahrazeny z fondu starších, nepoužíváných razítek posbíraných po fakultě.

Všechny razítka jsou navíc nově opatřena pořadovými čísly a podléhají centrální evidenci. Přestože tedy jejich význam v době postupující elektronizace stále upadá, získala tímto krokem formálně na vážnosti.

A jeden netušený bonus závěrem: Při pátrání po starších nepoužívaných razítkových strojcích, které by mohly ještě posloužit, jsme po fakultě objevili řadu historických skvostů, které bychom vám již brzy rádi představili v rámci minivýstavy k historii razítek na fakultě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.