Aktuality

Poslední číslo Proudů je 1/2018 (zveřejněné 5. 7. 2018). Časopis vychází dvakrát ročně.

UZÁVĚRKA do čísla 2/2018: 15. listopadu 2018! (Pokyny pro autory)
Vaše příspěvky posílejte Markétě Poledníkové na e-mail 415780@mail.muni.cz.

Zůstaňte informováni a přidejte si nás:

Těšíme se na vaše příspěvky a přejeme milé čtení!

Aktuální číslo Proudů

1 | 2018
 1. Funkce ženské postavy ve vybraných negativních utopiích 20. století, Václav Křížek
  (FILOLOGIE – materiály)
 2. Genius loci v priesečníku historiografie a literárneho dejepisu, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – materiály)
 3. Interpretácia narácie, narácia interpretácie, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – materiály)
 4. Literárnovedné návraty Kláry Jarunkovej, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – materiály)
 5. Literatura obozowa – T. Borowski i R. Vrba, Katarzyna Dąbrowska
  (FILOLOGIE – materiály)
 6. Počátky cyklistiky, motorismu a aviatiky u nás a kolem nás, Dana Ferenčáková
  (FILOLOGIE – materiály)
 7. Poetika obrazu a výrazu, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – materiály)
 8. Poznávacia tendencia textu a stratégia autora, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – materiály)
 9. Rekonstrukce argumentu a argumentační fauly, Martin Prokop
  (FILOLOGIE – materiály)
 10. Srdce Evropy? Srdce temnoty?, Tomáš Erhart
  (FILOLOGIE – materiály)
 11. Tematizovanie subjektu Leva Nikolajeviča Tolstého: ten druhý a T., Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – materiály)
 12. Ti, jejichž osudy se protnuly ve Vladivostoku, Dana Ferenčáková
  (FILOLOGIE – materiály)
 13. Turistika v našich zemích a v předválečném Sovětském svazu od porevolučního období do období stalinských procesů, Dana Ferenčáková
  (FILOLOGIE – materiály)
 14. Žáner v službách rozprávačky, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – materiály)
 15. Ekonomika pre tlmočníkov z/do taliančiny, Monika Pamulová Šavelová
  (FILOLOGIE – recenze)
 16. Hořké kdyby z lenošky, Lenka Lee
  (FILOLOGIE – recenze)
 17. Keď sa odkrývajú zrnká objektívnej pravdy, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 18. Kniha není mrtvá, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 19. Komplementární materiál k článku Ľubomíra Ďuroviče v čas. Romboid, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 20. Lermontovská čtení 2015: hledání nových cest, Dagmar Vysloužilová
  (FILOLOGIE – recenze)
 21. Nová interpretácia a preklad Danteho Raja, Monika Pamulová Šavelová
  (FILOLOGIE – recenze)
 22. Osud člověka v rozbouřené době aneb Chvála rovnováhy, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 23. Psychológia literatúry, Alexandra Lenzi Kučmová
  (FILOLOGIE – recenze)
 24. Rozhlas jako téma, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 25. Tomuto světu už nerozumím…, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 26. У всякого своя доля..., Valéria Černak
  (FILOLOGIE – recenze)
 27. Literárna história a výskum literárneho romantizmu, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – studie)
 28. Obraz ženy v poézii Sergeja Jesenina, Katarína Jalová
  (FILOLOGIE – studie)
 29. Seminář o románu Jurgise Kunčinase Tūla, Lenka Paučová
  (INFORMACE – zprávy)
 30. Keď sa vytratí šepkár a náhoda odnesie autora, Viera Žemberová
  (PORTRÉTY – vzpomínky)
 31. Vzpomínka na prof. Stanislava Žažu, Ivo Pospíšil
  (PORTRÉTY – vzpomínky)
 32. Řady slov pro praktické procvičování písemného projevu, Dana Ferenčáková
  (REVUE – ceterum)

Předcházející číslo Proudů

2 | 2017
 1. Fórum slovanských kultúr a Fórum pre alternatívnu kultúru a vzdelávanie, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – materiály)
 2. Masaryk a Miljukov – kolegové a souputníci, Dana Ferenčáková
  (FILOLOGIE – materiály)
 3. Nastal čas na návraty, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – materiály)
 4. Pragmatika a její souvislost s argumentací a přirozeným jazykem, Martin Prokop
  (FILOLOGIE – materiály)
 5. Rulettenburg, František Všetička
  (FILOLOGIE – materiály)
 6. Sergej Vojcechovskij – neposlušný poddaný ruského impéria, Dana Ferenčáková
  (FILOLOGIE – materiály)
 7. Stanisław Haykowski (1902–1943). Ułan i malarz batalista, Wojciech Gorczyca
  (FILOLOGIE – materiály)
 8. Ach, ty Češky!, Jan Škvrňák
  (FILOLOGIE – recenze)
 9. Historie s lehkou ironií, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 10. Názory ostře řezané, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 11. Odehnalův triptych z různých dob, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 12. Osvědčené kvality, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 13. Przypowieść o cieszyńskości/ Těšínsku, Aleksandra E. Banot
  (FILOLOGIE – recenze)
 14. Reflexia ako bonus dejinnej syntézy, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – recenze)
 15. Rozpaky nad knihou o soumraku říše, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 16. Staré dobré časy literární kritiky, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 17. Těžké počátky nové běloruské poezie, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 18. Více tváří bývalého politika, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 19. Žurnalistické objevování objeveného, Ivo Pospíšil
  (FILOLOGIE – recenze)
 20. Danteho politická kritika v Pekle, Monika Šavelová
  (FILOLOGIE – studie)
 21. Rozpomienky na osobnosti literárnej vedy, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – studie)
 22. Subjekt, skúsenosť a poznanie v próze, Viera Žemberová
  (FILOLOGIE – studie)
 23. Sborník k životnímu jubileu a pamětní list SSFW profesorce Marii Sobotkové, Libor Pavera
  (INFORMACE – zprávy)
 24. Alexander Maxwell v Brne, Jana Bujnáková a Eliška Gunišová
  (PORTRÉTY – rozhovory)
 25. Odešel polonista, slavista a dobrý člověk Jarmil Pelikán, Ivo Pospíšil
  (PORTRÉTY – vzpomínky)
 26. Vladimír Petrík vedel, kde sú hodnoty literatúry, Viera Žemberová
  (PORTRÉTY – vzpomínky)
 27. Simulační argument a Doomsday argument: publicistický přístup, Martin Prokop
  (REVUE – ceterum)
 28. Вацлав Граб‘є – Колискова, Olena Harahulia
  (TVORBA – poezie)

Archiv článků

Veškeré starší články Proudů naleznete v příslušných podkategoriích.

Vyhledávání článků

Název článku (nebo jeho část):