Fakulta se změnila, studenti jsou více sebejistí, říká emeritní děkanka FF MU

Teprve podruhé ve více než stoleté historii FF MU se letos v dubnu nejvyššího fakultního postu ujme žena: prof. Milana Pola ve funkci vystřídá doc. Irena Radová. Dosud jediná děkanka FF MU prof. Jana Nechutová se v rozhovoru zamýšlí nad pozicí českých vědkyň ve vedoucích akademických funkcích a přibližuje fakultní prostředí v době komunistického Československa či výzvy, kterým v děkanské roli čelila.

10. 2. 2022 Patrik Švec Téma Podcast Artefakt

Foto: Evgeniia Tokmakova

„Odborníci na genderová témata to vítají,“ říká o lednovém čistě ženském souboji o post děkana FF MU prof. Jana Nechutová. Sama jako vůbec první žena stála v čele fakulty v letech 1995–1998. Pozici žen ve vedoucích akademických funkcích obecně nepovažuje za nejhorší. „V čele Mendelovy univerzity stála Danuše Nerudová, JAMU v 90. letech zase vedla Alena Veselá. V proděkanských postech je dobrá třetina žen,“ podotýká.

K převaze vedoucích žen nad muži podle ní ale nedojde, brání tomu biologie. „Funkce jsou náročné na čas, výkon, způsob myšlení či komunikaci. Málokterá žena si troufne být matkou, manželkou a zároveň bytostí vykonávající nějakou náročnou funkci,“ myslí si a dodává: „Vnímám, že mé kolegyně mají vesměs partnery, kteří jsou výbornými manželi a otci, jsou stále po ruce a odvedou mnoho práce. Není to ale jejich úděl, kdežto u žen tomu tak je už od pramáti Evy. S tím nic neuděláme.“ Když se sama ujala děkanské funkce, děti už měla dospělé. „Nemusela jsem jim věnovat tolik času,“ vysvětluje.

Období, kdy stála v čele jedné z nejstarších fakult MU, popisuje jako přechod od starého světa k novému, který nebyl podřízen žádné straně. V souladu s tím si tehdy jako jeden z mnoha cílů vytyčila obnovu skvělého profesorského sboru, kterým se FF MU pyšnila v době první republiky. „Komunisté z toho tady udělali fakultu odborných asistentů. Lidé, kteří na to měli, zkrátka kvůli režimu docenty či profesory být nemohli,“ doplňuje.

Fakultní prostředí se podle ní za více než dvě desítky let výrazně proměnilo. Velkých změn si všímá zejména u studentů, které považuje za více sebevědomé a sebejisté osobnosti s představou o svém místě v životě. „My jsme byli velmi nevyzrálí a nesamostatní,“ dodává. Odráželo to nastavení soudobého školství. „Studium bylo mnohem více uzavřené a naplánované. Dnes si student tvoří studijní kurikulum prakticky sám,“ objasňuje. Úlohou učitele je podle prof. Nechutové studenty upozorňovat, že se třeba zmýlili, jejich sebevědomí však považuje za důležité. „Studenty musíme brát vážně,“ dodává.

Jaké ovzduší na fakultě převažovalo před rokem 1989? Jak se profesorka Nechutová staví k dnes stále více akcentované třetí roli univerzit? A kdo ještě před sametovou revolucí prorokoval, že usedne ve vedoucí pozici? Poslechněte si v rozhovoru, který s emeritní děkankou FF MU pořídil Tomáš Weissar.

Bez popisku

Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., je emeritní profesorkou na Ústavu klasických studií FF MU, kde odborně i pedagogicky působí již od počátku 60. let. V 90. letech toto pracoviště vedla a stala se také první ženou-děkankou v čele fakulty. Její doménou je středověká latina a latinsky psaná literatura středověku, zvláště se zabývala literární produkcí související s českou reformací. Bádání na tomto poli, v němž aktuálně pokračují její někdejší studentky a studenti, je ve vědeckém světě zcela unikátní a etablovalo se v jedno z klíčových výzkumných témat naší fakulty.

Chcete vědět víc?


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.