Prof. Šeďová získala prestižní Cenu předsedy Grantové agentury ČR

Komunikativní a aktivně se do výuky zapojující žáci dosahují lepších výsledků než jejich tiše poslouchající vrstevníci. Takové jsou závěry výzkumu zabývajícího se tím, jestli existuje souvislost mezi znalostmi žáků a jejich participací na výuce. Se svým týmem na něm pracovala prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., z Ústavu pedagogických věd FF MU. Za projekt získala letošní Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

6. 10. 2021 Patrik Švec Věda a výzkum

Foto: GAČR

Jen tiše sedět a poslouchat, nebo do výkladu vyučujícího aktivně vstupovat a mluvit s ním? Odpověď hledal výzkumný tým prof. Kláry ŠeďovéÚstavu pedagogických věd FF MU. Využil k tomu speciálně vyvinutou aplikaci, která snímala komunikační zapojení do výuky. Zjištění jsou zásadní: nejen že při výuce aktivně diskutující a argumentující žáci dosahují lepších výsledků než jejich tiše sedící vrstevníci, ale také že tato komunikace kompenzuje znevýhodnění plynoucí z horšího rodinného zázemí některých žáků.

Podle zástupců Grantové agentury České republiky projekt s názvem Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků patří mezi nejlepší základní výzkumy. Jeho závěry umožní zkvalitnění školní výuky. „Považujeme za nesmírně důležité oceňovat práci vědců a vědkyň, proto jsme i letos vybrali pět nejlepších grantových projektů,“ uvedla místopředsedkyně Grantové agentury České republiky Stanislava Hronová, podle které dosahuje český základní výzkum světové úrovně.

Porota ceny udělila po osmnácté, poprvé v roce 2003. Tehdy FF MU v oblasti společenských a humanitních věd uspěla poprvé, ocenění získal projekt prof. Mgr. Jiřího Macháčka, Ph.D., z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, který se zabýval ekonomicko-sociální strukturou raně středověkého centra a jeho území. Na další ocenění fakulta musela čekat až do letošního roku.

Vedle společensko-humanitního výzkumu porota také oceňuje projekty z oblasti technických věd, věd o neživé přírodě, lékařských a biologických věd a zemědělských a biologicko-environmentálních věd.

Záznam z předávání cen

Vybrané ohlasy v médiích


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.