Rituály úcty? Představují sondu do soudobé kultury

Přibližně tři roky studia pramenů ve dvou desítkách evropských archivů a knihoven. Tak nějak zřejmě bude vypadat výzkum tzv. rituálů úcty, kterému se v následujících měsících plánuje věnovat Tomáš Malý z Historického ústavu FF MU. Zaměřit se chce na průběh a funkci rituálu korunovace obrazů v kulturně, nábožensky a sociálně odlišných prostředích. „Zajímá nás, jak bylo s rituálem zacházeno, co se kolem něj odehrávalo nebo kdo se ho účastnil," přibližuje Malý, který v minulosti zkoumal třeba měšťanské testamenty či dešifroval raněnovověké emoce. Aktuální projekt podpořila Grantová agentura České republiky.

1. 6. 2022 Tereza Netolická Věda a výzkum

Foto: Tereza Netolická

Při pročítání seznamu vašich publikací jsem si všimla, že se často věnujete tématům propojujícím historii s jinými obory, třeba s teologií, antropologií a sociologií. Jak vybíráte oblast, které se budete věnovat? Je interdisciplinarita vašich témat záměrem?

Mně se zdá, že témata, kterými se zabývám, jsou vlastně velmi úzká, abych pravdu řekl. A také všechna směřují k jednomu bodu: tím je kultura. Studium kultury ze své podstaty vyžaduje propojení mnoha oborů, nelze jej například provést bez analýzy společnosti nebo náboženských zvyklostí. Záměr to tedy určitě není. Zabývám se jednoduše tím, co mě zajímá. Ale je pravda, že už za studií mě fascinovaly knížky o antropologii a sociologii.

Čtete podobné knihy či práce také dnes?

Ano, většinou mě to baví mnohem více než četba prací historických. Když zpracováváte nějakou studii nebo knihu, vynoří se zpravidla celá řada souvisejících témat, a jakmile vás něco zaujme, snažíte se to rozvíjet dále. Občas se takto vrátím k nějakému tématu z minulosti, které mě zaujalo. Někdy dobrovolně, někdy mě k tomu přinutí kolegové (smích). A to je nejlepší, když téma vzejde z diskusí s kolegy z jiných oborů.

„Rituály úcty v sobě kombinují otázky zbožnosti, úcty k obrazům a celou řadu dalších kulturních a sociálních fenoménů.“

Tomáš Malý
historik

Byl to případ i výzkumného projektu, na který jste teď dostal grant?

To nebyl ten případ. Projekt, na který jsme získali grant, je ukotvený v historické obci, ale zároveň umožňuje mezioborové přesahy. Snažím se v něm skloubit perspektivu kulturní a historické antropologie se sociologickým pohledem. Hlavně se sociologií prostoru, která mi připadá velmi inspirativní a kterou lze dobře použít při studiu tohoto fenoménu.

Projekt se jmenuje Rituály úcty: Římské korunovace divotvorných obrazů jako prostředky kulturního přenosu ve středovýchodní Evropě. Co jsou to rituály úcty a korunovace obrazů?

Rituály úcty v sobě kombinují otázky zbožnosti, úcty k obrazům a celou řadu dalších kulturních a sociálních fenoménů. Předmětem uctívání jsou obrazy a formou komunikace je rituál korunování těchto obrazů. V praxi se jednalo o vsazení zlatých korunek na hlavy vyobrazených postav, v našem případě Madony a dítěte. Reliéf korunky se pak stával součástí obrazu. Korunovace mariánských obrazů mají poměrně dlouhou historii, která sahá do raného středověku. Na začátku 17. století se však ustálil nový rituál, který se stal velmi autoritativním a rozšířil se během následujících staletí do mnoha zemí po celém světě.

Jak se korunovace stala prostředkem kulturního přenosu?

Rituál se stane médiem kulturního přenosu především tehdy, když se uskuteční v jiném kulturním prostředí, než je místo jeho vzniku. V případě korunovací obrazů se tak stalo například v první třetině 18. století, kdy se původní římský rituál poprvé rozšířil do prostředí mimo Itálii. Podoba a funkce rituálu se přenosem do oblastí s rozdílnými náboženskými a kulturními zvyklostmi proměnila. A právě tyto proměny mě zajímají.

Do jakých prostředí se rituál korunovace obrazů rozšiřoval?

Poté, co byly korunovány významné madony v Itálii, se rituál postupně přenesl do regionů habsburského soustátí, polsko-litevské unie a také dalších zemí v Evropě. Po roce 1750 dokonce i mimo ni. Italští historikové spočítali, že do roku 1981 se odehrálo asi 1300 korunovací po celém světě, včetně například Mexika.

Vy se ale budete věnovat jen korunovacím v Evropě, je to tak? Nebo plánujete navštívit i Mexiko?

Ne, to v tuto chvíli není v našich silách. Nás zajímá pouze raná perioda zahrnující krátké období mezi lety 1715–1750, kdy proběhly asi dvě desítky korunovací v zaalpských zemích. Já jsem z nich vybral devět signifikantních případů, kterým se budeme podrobně věnovat. Jsou to korunovace uskutečněné na území dnešního Chorvatska, Rakouska, České republiky, Polska, Litvy, Ukrajiny a Běloruska.

Co konkrétně budete o rituálech zjišťovat?

Průběh a funkci rituálu v každém z těchto prostředí, lišících se od sebe kulturně, nábožensky i sociálně. Zajímá nás, jak v nich bylo s rituálem zacházeno, co se kolem něj odehrávalo, kde se konal, kdo se účastnil a jaké bylo celkové poselství té události. Protože jedna věc je vzorový rituál nařízený Římem (přesněji vatikánskou kapitulou), a druhá věc je jeho specifické pojetí v nepůvodním prostředí.

„Výklad korunovací jako projevu teatrální barokní kultury či jako odrazu habsburské zbožnosti je natolik obecný, že stojí za pokus přijít na to, jestli se za fenoménem neskrývá něco dalšího.“

Tomáš Malý
historik

Cílem výzkumu bude tedy zjistit co nejvíce o rituálech v jednotlivých zemích a porovnat je mezi sebou?

Ano, bude to komparativní výzkum.

V roce 2019 jste v nakladatelství Lidových novin vydal knihu Obrazy a rituál: římské korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury, ve které jste se zabýval podobným tématem. Navazujete na ni svým nynějším projektem?

Jde o shodné téma s tím rozdílem, že zmíněná kniha pojednávala pouze o českomoravských korunovacích a výchozí argument byl odlišný. Je to však knížka, ve které jsem měl možnost si vyzkoušet model výzkumu, který bych chtěl nyní uplatnit v navazujícím projektu.

Jak dlouho jste se tématem korunovací zabýval před napsáním této knihy? A bylo to nové téma, nebo se mu věnoval už někdo před vámi?

Na knize jsem pracoval čtyři roky, což bohužel není příliš mnoho. Tématem korunovací se už od 19. století zabývalo mnoho badatelů přede mnou. Byli to ale lidé, kteří téma popisovali z náboženského nebo uměleckého hlediska, zpravidla bez použití přísnější metodiky. Dosavadní interpretace významu korunovací pro mě byly nedostatečné, nebo jsem s nimi nesouhlasil. Například výklad korunovací jako projevu teatrální barokní kultury či jako odrazu habsburské zbožnosti je natolik obecný, že stojí za pokus přijít na to, jestli se za tímto fenoménem neskrývá ještě něco dalšího.

Jak proběhne samotný výzkum? Budete hodně cestovat?

Výzkum v zahraničních institucích tvoří stěžejní součást našeho projektu. Čekají nás cesty do dvou desítek archivů a knihoven v sedmi zemích, když nepočítáme Českou republiku. Nejdůležitější písemnosti se nacházejí ve vatikánské knihovně a poté v regionálních archivech a knihovnách v Krakově, Varšavě, Vratislavi, Vilniusu, Lvově, Vídni a Salzburku. I když výzkum potrvá pouze necelé tři roky, budou snad všechny cesty zvládnutelné, neboť projektový tým tvoří celkem pět badatelů.

Jaké výzvy vás v následujících třech letech čekají?

Největší výzvou budou archivní fondy. Ne všude totiž máme jistotu, že budou k dispozici právě ty prameny, které bychom potřebovali. Archivy v Minsku nebo Kyjevě navíc fungují výrazně jinak než archivní instituce v našich končinách, kde má badatel zpravidla k dispozici inventáře fondů a dokáže se rychle zorientovat. Na Ukrajině nebo v Bělorusku jste často zcela závislí na schopnostech a ochotě archivářů materiály nalézt a předložit ke studiu. Může to být tedy detektivní práce.

Kam a kdy vyrazíte nejdřív? Zasáhla do vašich plánů válka na Ukrajině?

Naše první kroky povedou do Říma, konkrétně do úžasné knihovny ve Vatikánu, kde se nachází důležitá část archiválií ke všem studovaným korunovacím. Poté se budeme soustředit na studium v polských institucích. Bohužel už víme, že se letos nepodíváme do archivu v Minsku, a vzhledem k dění na Ukrajině se velmi komplikuje případný výzkum ve Lvově a v Kyjevě, který máme naplánovaný na příští rok. I vzhledem k tomu, že lvovský archiv patří k vůbec nejdůležitějším destinacím projektu, žiji stále ještě nadějí, že se Putinovi nepodaří ukrajinská města obsadit nebo zničit.

Doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., vystudoval historii na Historickém ústavu FF MU, v jehož čele nyní stojí. Zajímá se zejména o kulturní dějiny střední Evropy v období raného novověku, mnoho jeho prací se týká barokní kultury a náboženství. Na historická témata často pohlíží z kulturní, sociální nebo antropologické perspektivy.

Chcete vědět víc?


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.