Japonská slovesa pohybu, jejich významová struktura a její vliv na myšlení Japonců

  • 23. května 2017
  • 10:00 – 11:30
  • posluchárna B2.13, FF MU, Arna Nováka 1, 60200 Brno

Přednáška prof. Mucumi IMAI z Univerzity Keió v Tokiu. Přednáška proběhne v angličtině.

Slovesa pohybu se v různých jazycích liší v tom, které aspekty pohybového děje odrážejí. Talmy (1976, 1985) předpokládá, že hlavními aspekty, jež slovesa lexikalizují, jsou figura (figure), pozadí (ground), způsob (manner) a trajektorie (path). Domnívá se také, že jazyky se různí v tom, který z těchto aspektů vyjadřují přímo slovesa a které aspekty jsou vyjadřovány “satelity” jako například předložkovými frázemi apod. Přitom konstatuje, že slovesa v různých jazycích nejsnáze odrážejí způsob a trajektorii pohybu a vykazují tendenci být indiferentní k pozadí pohybu. Japonština se také běžně považuje za jazyk, jehož slovesa reflektují především směr a trajektorii pohybu, ale je možné najít i slovesa jako tóru, koeru, nukeru, wataru, která v rámci svého významu obsahují i vlastnosti pozadí. Způsob pohybu je pak vyjadřován onomatopoii.
V rámci přednášky pojednáme pohybové události a slovesa pohybu z pohledu těchto čtyř aspektů, budeme se věnovat 1) slovesům obsahujícím směr jako deru, hairu, agaru, oriru apod. i slovesům obsahujícím aspekt pozadí jako tóru, nukeru, kosu a syntaktickým omezením, která se s nimi váží; 2) univerzálním kognitivním tendencím při chápání pohybu; 3) osvojování si těchto lexikalizací dětmi v rodném jazyce a 4) vztahu významové struktury sloves a percepce.


Pořadatel
Seminář japonských studií (Filozofická fakulta)
Odpovědnost
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.facebook.com/events/729664033871743/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.