VI. kongres českých slavistů

ČESKÁ ASOCIACE SLAVISTŮ

a Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 

Program kongresu naleznete na konci pozvánky.

 

V Brně 28. 4. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na

 

VI. kongres českých slavistů,

který se koná ve dnech

20.–21. října 2021

 

na téma

 

Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice

 

Forma bude určena podle aktuální situace.

Téma zahrnuje klíčová témata široké komparatistické slavistiky a wollmanovské tradice včera a dnes od koncepčních, metodologických, tematických a personálních problémů až po otázky současné mezinárodní slavistiky. Pokrývá všechny slavistické disciplíny v jejich srovnávacím propojení, nové metodologické přístupy, objevné materiály a neřešené problémy, dějiny a teorii slavistické komparatistiky a badatelské výhledy.

Speciální panel bude věnován tradicím a současnosti brněnské slavistiky v evropských a světových souvislostech.

Věříme, že Vás tematika kongresu zaujme a že budete moci přispět k programu kongresu referátem nebo diskusním příspěvkem.

 

Deadline přihlášek a zaplacení kongresového poplatku: 31. 8. 2021

Kongresový poplatek: Kč 1000,– (platba bezhotovostním převodem na účet ČAS): 195154252/0300

 

Se srdečnými pozdravy za organizátory

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., předseda ČAS, vedoucí Ústavu slavistiky FF MU

e-mail: Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

 

Přihláška zde

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.