Mgr. Ing. Jiří Rambousek, Ph.D.: Carrollova Alenka – kraj divů nejen pro děti (FILOVER)

Přednáška o Alence v Anglii i v Česku ji představí jako text daleko překračující meze dětské četby. Oba díly Alenky dnes patří mezi nejcitovanější ve světové literatuře, fascinují lingvisty, sémantiky, matematiky, fyziky, psychology, filozofy. Jak byla Alenka přijímána, když se poprvé objevila ve viktoriánské Anglii? A jak u nás o desítky let později? Ukážeme, že ještě čtyřicet let po vydání originálu jsme na Alenku nebyli připraveni, a také že jeden ze dvou nejstarších překladů byl vlastně pořízen z němčiny. Probereme příklady toho, co všechno Carroll do Alenky vložil – třeba rafinovaný rámec druhého dílu či některé odkazy určené dospělým čtenářům – a také co tam různí autoři později nacházeli, a co naopak překladatelé poztráceli cestou. Je dnes Alenka textem spíše pro děti, nebo pro dospělé? A je na tom česká Alenka stejně jako anglická? Krátce se zmíníme také o osobnosti autora a o různých spekulacích, které se kolem něj postupem času objevily.

Více

Načítám mapu…

Sdílení události