Tradice a mýty Univerzity Karlovy

Přednášející: prof. Petr Svobodný – pracovník Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu UK, vedoucí redakce časopisu AUCHistoria Universitatis Carolinae Pragensis, spoluautor četných publikací k dějinám UK  a dějinám lékařství

V přednášce s elektronickou prezentací budou stručně představeny dějiny univerzity a analyzována vazba instituce k významným událostem a osobnostem. Přednášející se zamyslí nad hodnotou „značky“ univerzity a její prací s etickým, pedagogickým a vědeckým odkazem vůči tuzemské i zahraniční veřejnosti; poukáže na specifika práce vedení univerzit a akademické obce s historickou pamětí a roli jednotlivých oborů v jejím uchovávání a transformaci.

Stranou pozornosti nezůstanou ani stinné stránky dějin alma mater – okupace cizími vojsky, vliv totalitních režimů a vyrovnávání se s jejich vlivem v akademické obci. Významná část přednášky bude věnována také aktuálním otázkám vývoje akademické identity: je univerzita „evropskou“ či „národní“ institucí a jaké závazky z této role plynou; jak se proměňuje identita a soudržnost univerzity tváří v tvář technologickým změnám (digitalizace, přesun přednášek do virtuálního prostoru), internacionalizaci (nárůst počtu zahraničních studentů a pedagogů, zvyšování vlivu angličtiny), systémů hodnocení vědeckého výkonu („publikuj nebo zhyň“) nebo tzv. akademického kapitalismu (orientace na finanční výkon oboru, aplikace podnikatelského managementu).

Registrovat se

Univerzitní tradice a mýty

Série přednášek ve dnech 2.3. 2018 – 9.3. 2018 vždy v 17 hodin v refektáři Mendelova muzea, Mendelovo náměstí

Cílem přednáškového cyklu je zvýšení povědomí akademické veřejnosti o identitě univerzity a v souvislosti s blížícím se jubileem jejího vzniku zamyšlení nad její tradicí, posláním a budoucností. Vlastní dějiny a budoucnost dokážeme lépe chápat tehdy, pokud vnímáme důležité historické i aktuální souvislosti dění v akademické sféře – zvláště na univerzitách, které mají s Masarykovou univerzitou mnoho podobných rysů: období vzniku, velikost, organizační strukturu, význam v rámci státu a národa.

V rámci přednášek budou posluchačům přístupnou formou představeny historické souvislosti vzniku a utváření identity šesti středoevropských vysokých učení – kromě Masarykovy univerzity také pražská Univerzita Karlova, bratislavská Univerzita Komenského, Universita A. Mickiewicze v Poznani a univerzit v litevském Vilniusu a švýcarském Fribourgu.

Další informace

Načítám mapu…

Sdílení události