Budova FF, Jaselská 18, budova J, Gorkého-Jaselská

Ústav jazykovědy a baltistiky

Sídlo: Jaselská 201/18, 602 00 Brno, budova J
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1515
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 4
Pedagogičtí pracovníci: 11 3
Profesoři: 2 0
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 6 3
Asistenti: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 11 9
Celkový počet vyučujících: 27 15
zaměstnanců: 12 4
studentů: 6 3
externistů: 10 9
Celkový počet doktorských studentů: 21 12
z toho v kombinované formě: 3 1

platné ke dni 11. 7. 2020