Budova FF, Gorkého 7, budova G, Budova G

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Sídlo: Gorkého 57/7, 602 00 Brno, budova G
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1522
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 15
Pedagogičtí pracovníci: 21 11
Profesoři: 2 1
Docenti: 6 2
Odborní asistenti: 9 5
Asistenti: 1 1
Lektoři: 3 2
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet externích pracovníků: 20 11
Celkový počet vyučujících: 53 30
zaměstnanců: 22 12
studentů: 20 14
externistů: 11 4
Celkový počet doktorských studentů: 46 33
z toho v kombinované formě: 9 8

platné ke dni 13. 8. 2020