Budova FF, Gorkého 7, budova G, Budova G

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Sídlo: Gorkého 57/7, 602 00 Brno, budova G
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1522
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 27 15
Pedagogičtí pracovníci: 21 11
Profesoři: 1 1
Docenti: 6 2
Odborní asistenti: 8 4
Asistenti: 1 1
Lektoři: 5 3
Odborní a techničtí pracovníci: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet externích pracovníků: 20 12
Celkový počet vyučujících: 53 30
zaměstnanců: 23 12
studentů: 20 14
externistů: 10 4
Celkový počet doktorských studentů: 42 29
z toho v kombinované formě: 7 6

platné ke dni 20. 9. 2020