Budova FF, Janáčkovo nám. 2a, budova N, Hlavní budova

Ústav hudební vědy

Sídlo: Janáčkovo nám. 654/2a, 602 00 Brno, budova N
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1562
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 29 9
Pedagogičtí pracovníci: 17 4
Profesoři: 3 1
Docenti: 5 1
Odborní asistenti: 6 0
Asistenti: 2 1
Lektoři: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 7 1
Ostatní zaměstnanci: 6 4
Celkový počet externích pracovníků: 45 20
Celkový počet vyučujících: 68 29
zaměstnanců: 21 5
studentů: 9 7
externistů: 39 18
Celkový počet doktorských studentů: 34 21
z toho v kombinované formě: 9 6

platné ke dni 14. 8. 2020