GA ČR

Grantová agentura České republiky

O programu

Grantová agentura ČR podporuje základní výzkum v rámci vyhlášených programů, které jsou určeny jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Veřejné soutěže jsou vyhlašovány na podporu Standardních, Juniorských a Mezinárodních projektů (bilaterální a LA granty), dále pak postdoktorské projekty a projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Informace k jednotlivým typům naleznete zde. Vědecké projekty jsou podporovány napříč všemi vědními obory, a jsou rozděleny do 39 hodnotících panelů.

Jedna osoba může být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem pouze jednoho projektu v rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce. Technickou část projektu je třeba detailněji specifikovat či dodržet nová pravidla (např. definovat podrobný časový rozvrh a plánované výstupy za každý rok, výši mzdových nákladů stanovit na základě mzdy obvyklé na instituci).

K vyhlášeným soutěžím bude vydán Odborem výzkumu RMU metodický list. Jeho součástí je souhrn všech novinek v zadávacích dokumentacích, upozornění na interní pravidla MU a sekce FAQ.

Harmonogram

Termín odevzdání - Etická komise: do 20. 3. 2018 do 18:00

Termín odevzdání draftů (EO, VaV): do 29. 3. 2018

Termín odevzdání finalizovaných návrhů: do 8. 4. 2018

Návrhy je možné podávat na GAČR do 11. 4. 2018

 

Soutěž GA ČR 2019

Více

Soutěž GA ČR 2018

Více

Soutěž GA ČR 2017

více

Soutěž GA ČR 2016

Více

Soutěž GA ČR 2014

Více

Soutěž EXPRO

Více

LA projekty 2019

více

Kontaktní osoba

Ing. Alžběta Dvořáková

telefon: 549 49 3341
e‑mail: