Oddělení vnějších vztahů

O pracovišti

Agenda oddělení

Oddělení vnějších vztahů zajišťuje propagaci fakulty ve vztahu k zájemcům o studium, podporuje informovanost veřejnosti o výzkumných a vzdělávacích aktivitách na FF MU a přispívá k pozitivnímu vnímání humanitních věd ve společnosti.

Agendu oddělení tvoří:

 • správa fakultní webové prezentace
 • správa fakultních sociálních sítí
 • komunikace se zájemci o studium
 • propagace přijímacího řízení
 • příprava a propagace oficiálních fakultních akcí
 • podpora dodržování jednotného vizuálního stylu fakulty a univerzity
 • propagace výuky, vědy a výzkumu
 • vztahy s absolventy
 • vztahy s partnery fakulty
 • evidence a podpora studentských spolků
 • správa fotobanky FF MU
 • příprava a propagace akcí zaměřených na zvýšení uplatnění absolventů fakulty na trhu práce (mimoškolní aktivity, spolupráce s Kariérním centrem MU)
 • zprostředkování hlídání dětí rodičům z FF MU (dohoda FF a FSS o užívání Dětského koutku na FSS MU)
 • úpravy cedulek místností a popisů vrátníků v areálu Arna Nováka
 • tvorba fakultních newsletterů (pro uchazeče, studenty, zaměstnance a absolventy)

Zaměstnanci

Mgr. Ondřej Krajtl

vedoucí oddělení – Oddělení vnějších vztahů

telefon: 549 49 6172
e‑mail:
Agenda
 • správa obsahu Kalendáře akcí na fakultním webu
 • správa a tvorba obsahu pro LCD obrazovky
 • komunikace s médii
 • partnerské vztahy fakulty
 • strategické řízení a plánování komunikace fakulty
 • správa obsahu fakultního webu (zástupce)

Mgr. Kateřina Najbrtová, Ph.D.
e‑mail:
Agenda
 • jazykové korektury
Agenda
 • koordinace fakultního programu pro veřejnost (Čítárna FF MU, výstavy, diskuse apod.)
 • tvorba publicistických textů pro fakultní web
 • koordinace spolkových aktivit na fakultě
 • komunikace s lokálními médii a samosprávou

Mgr. Patrik Švec
telefon: 549 49 7851
e‑mail:
Agenda
 • tvorba a editace vědecko-popularizačních textů na webu fakulty
 • koordinace studentských redaktorů a fotografů
 • správa Digitální kolekce fotografií FF MU
 • koordinace úprav fakultního orientačního systému
 • správa fakultního webu v systému Umbraco (zástupce)

Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar

zástupce vedoucího – Oddělení vnějších vztahů

telefon: 549 49 8817
e‑mail:
Agenda
 • správa obsahu fakultního webu
 • správa fakultního obsahu v Portálu pro zaměstnance MU
 • technická podpora webů děkanátních pracovišť
 • technická podpora tvorby propagačních materiálů fakulty (DTP)
 • úpravy cedulek místností a vrátníků
 • tvorba fakultních newsletterů

Informace pro studentské spolky Informace pro zaměstnance

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.