Akademický senát schválil základní rozdělení fakultního rozpočtu

Podporu získal také plán realizace strategického záměru a řada žádostí o prodloužení akreditací. Senát se ohradil vůči snížení kapacity OneDrive.

10. 4. 2024 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 25. března 2024 Akademický senát FF MU nejprve vyslechl zprávu volební komise o dosavadním bezproblémovém průběhu senátních voleb.

Následně byly projednávány žádosti o prodloužení akreditací. Jedním ze zajimavých témat, jež vyplynula z diskuse, je studijní neúspěšnost způsobená špatným očekáváním uchazeče: ať už ohledně obsahu studijního programu nebo ohledně jeho náročnosti. Senátní podporu nakonec získaly všechny žádosti.

V dalším bodě senátorům a senátorkám představil tajemník fakulty svůj návrh na převedení loňského hospodářského výsledku letos (kromě povinného odvodu do fondu odměn RMU) výhradně do fondu investic: čekají nás významné investice do nemovitého majetku a technologií hrazené sice z projektů, ovšem s jistou spoluúčastí. Dále představil přehled získaných rozpočtových prostředků. Čísla vyhodnotil jako nepříliš optimistická, ale ani ne tragická. Jistý pokles je dán menším počtem získaných externích grantů. Senát makrorozpočet schválil.

Následovala rozsáhlejší debata nad plánem realizace strategického záměru: zájem vyvolalo financování pedagogických praxí nebo uchazečská oborová „kalkulačka“.

Dr. Bárta v závěru informoval o aktuálním dění v Radě vysokých škol. Proděkanka Burešová věnovala senátu novou krabici na tajné hlasování.

Na samém konci zasedání byla v rámci bodu Různé otevřena diskuse nad nedávný snížením kapacit osobních úložišť OneDrive. Jejím výsledkem je přijaté prohlášení:

AS FF MU protestuje proti svévolnému, nečekanému a radikálnímu snížení datových objemů na cloudových uložištích firmy Microsoft, ke kterému univerzita jako celek přešla před dvěma lety, přičemž zaměstnanci neměli na výběr, zda tuto službu budou využívat. Požadujeme po příslušných univerzitních pracovištích, aby napříště používala taková řešení, která zaručí dlouhodobou stabilitu v ukládání vědeckých a pedagogických dat studentům a zaměstnancům MUNI.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští řádné zasedání senátu proběhne 15. dubna 2024.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.